Požární stanice HZS Pk byla zřízena dne 1. 12. 2004

Požární stanice v Nýřanech byla zřízena z důvodu stále zvyšujícího se počtu mimořádných událostí na celém území Nýřanska. Vzhledem ke značné výstavbě průmyslových zón, nárůstu dopravy a zřízení velkých spedičních skladů, výstavbě obytných a sociálních budov, došlo k masivnímu nárůstu činností a infrastruktury. S tím samozřejmě souvisí i nárůst mimořádných událostí. Jednotka SDH města Nýřany v posledním roce samostatné činnosti řešila na svém území bezmála 400 mimořádných událostí. Po zřízení požární stanice se průměrný počet zásahů u jednotky HZS PK ÚO Plzeň PS č.7. Nýřany pohybuje okolo 420 mimořádných událostí. Jednotka SDH města Nýřany pak samostatně řeší každý rok v průměru 100 mimořádných událostí.

ZNAK POŽÁRNÍ STANICE NÝŘANY

Znak požární stanice Nýřany vznikl počátkem roku 2005. Smyslem tohoto znaku je identifikace příslušníků jednotek ke svým stanicím v HZS Pk ÚO Plzeň.
Středový znak ve tvaru Maltézského kříže, je dominantou rukávového znaku. Dolní část znaku vyplňuje letopočet založení požární stanice. V horní části nápis HASIČI – určuje příslušnost k povolání, které se nám stalo posláním. Středový kruh vyplňují symboly, které charakterizují náš hasební obvod. Znak dálnice dává na vědomí, že naše požární stanice zabezpečuje celkem 25 km dálnice D 5 v obou směrech na Prahu i na Rozvadov. Zelená barva pod dálnicí značí zemědělství na nýřansku. Modrá je pak symbolem rekreační oblasti v prostoru hracholuské přehrady. V horní částí nad Maltézským křížem je oficiální zkratka naší požární stanice NY jsnou to iniciály města Nýřany , PS je zkratka požární stanice a číslo 7. je pořadové číslo požární stanice v Územním odboru Plzeň . Hnědá barva v orámování je přidělena naší stanici k identifikaci veškerého vybavení a technických prostředků.