• Technická pomoc: 58
  • Požáry: 29
  • Dopravní nehoda: 20
  • Únik nebezpečných látek: 5
  • Záchrana osob: 4
  • Výjezdy na pult centrální ochrany eklektronické požární signalizace: 3
  • Plané poplachy: 4
  • Celkem: 123 zásahů