SPOLEČNÝ VÝCVIK S FFW ZEULENRODA-TRIEBES
img

8. – 10. 9. 2017 – Společný výcvik s družebním sborem FW Zeulenroda -Triebes – V pátek 8.9. odjelo jedno družstvo JPO II. Nýřany v počtu 1+6 s CAS 16 MAN a VEA do družebního města v SRN, kde jsme prošli tradičním společným třídenním výcvikem. Mimo teoretické odborné přípravy jsme absolvovali i praktický nácvik rozvinutí. Ve dvou případech jsme hasili skutečný požár. Do odborné přípravy bylo zahrnuto: - rozvinutí jednotky do vyšších podlaží budov - rozvinutí jednotky do podzemí - zásah ve výškách a jištění hasiče - sebezáchrana hasiče - použití dýchacích přístrojů - hašení požáru obytných a hospodářských budov - zásobování vodou v hustě obydlené zástavbě - hašení požárů v panelových domech


05.10.2017
OKRESNÍ TAKTICKÉ CVIČENÍ
img

5.8.2017 – Okresní taktické cvičení. V sobotu 5.8. na rozkaz velitele utvořila naše jednotka společně s jednotkou SDH Heřmanova Huť, odřad v rámci taktického cvičení jednotek PO okresu Plzeň sever. Naším úkolem bylo zajištění prostředků zásobování požární vodou na velké vzdálenosti v nepřístupném terénu. Do místa určení jsme vyjeli s DA Ford a přívěsnou přenosnou požární motorovou stříkačkou PMS8-R1. Odřad byl zároveň vybaven dalšími 20 ks dílů požárních hadic B75x20m. nad rámec výbavy přívěsu. Po příjezdu do místa určení na Kožlansku jsme plnili rozkazy velitele cvičení. Výcviku se účastnilo z naší jednotky družstvo v počtu 1+4.


05.10.2017
KURZ PNV 16
img

14. – 15.7.2017 – Na naší požární stanici a v hasebním obvodu PS Nýřany organizoval HZS Plzeňského kraje kurz Práce na vodě PNV 16. Mimo teoretických postupů jsme si vyzkoušeli praktické ovládání člunu s pádly i motorem, záchranu osob z vody a instalaci vzdouvacích norných stěn. Součástí výuky bylo poskytování první pomoci tonoucím a prokázání plaveckých schopností na rychlost i vytrvalost. Společně s námi se kurzu účastnili i členové jednotek SDH měst Domažlice, Starý Plzenec, Plzeň – Litice. Kurzu a výcviku se účastnilo 7 členů JPO II. Nýřany.


25.07.2017
PRÁCE VE VÝŠKÁCH
img

8. 7. 2017 – Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce s nastavovacími žebříky, konstrukce sedlových střech, otevírání střešní krytiny při zásahu. Výcviku se účastnilo 11. členů JPO II. Nýřany


25.07.2017
VÝCVIKOVÝ TÁBOR 2017
img

16 – 18. 6. 2017 - Výcvikový tábor 2017 – Úkoly JPO v rámci ochrany obyvatelstva, nouzové přežití, zajištění JPO při dlouhotrvajících nasazení, nouzové zajištění stravy. Školení a výcviku se účastnilo 18. členů JPO II. Nýřany a 5. členů SDH Nýřany 17. 6. 2017 – Výcvikový tábor 2017 - Rozvinutí JPO dle cvičebního řádu, přívodní a dopravní vedení, ustavení techniky na čerpacích stanovištích a na místě zásahu. Školení a výcviku se účastnilo 18. členů JPO II. Nýřany. 17. 6. 2017 – Výcvikový tábor 2017 - Spojení s KOPIS, organizace spojení na místě zásahu, RDST, komunikace, signály v požární ochraně. Školení a výcviku se účastnilo 18. členů JPO II. Nýřany. 17. 6. 2017 – Výcvikový tábor 2017 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, v rámci organizačního řízení JPO. Bezpečnost na požární zbrojnici. Školení se účastnilo 18. členů JPO II. Nýřany. 18. 6. 2017 – Výcvikový tábor 2017 – Agregáty v PO, elektrocentrály, kalová čerpadla, osvětlení u zásahu, přenosné a plovoucí čerpadla. Školení a výcviku se účastnilo 18. členů JPO II. Nýřany. 18. 6. 2017 – Výcvikový tábor 2017 – Řízení a usměrňování dopravy, bezpečnost zasahujících složek IZS na komunikacích a dálnicích. Školení se účastnilo 18. členů JPO II. Nýřany.


25.07.2017
TC - ZÁSOBOVÁNÍ POŽ. VODOU
img

16. 6. 2017 – Taktické cvičení organizované HZS PK ÚO Plzeň, zaměřené na zásobování požární vodou. Taktického cvičení se účastnilo 16. členů JPO II. Nýřany.


25.07.2017
[1] 2 3 4 > >>