Hasiči Nýřany

Renata
Štěpánková

velitel družstva CO

Pavla
Egermayerová

člen družstva

Kateřina
Fišerová

člen družstva

Lucie
Fišerová

člen družstva

Lucie
Fuchsová

člen družstva

Na základě obecně právních předpisů , je v Nýřanech ustaveno družstvo civilní ochrany města Nýřany . Toto družstvo je z pravidla složeno ze členů sboru dobrovolných hasičů v Nýřanech. Členové tohoto družstva jsou proškoleni z obecně právních předpisů pro krizové řízení.

Pro krizové stavy plní tyto úkoly:

• zajištění humanitárních prostředků a humanitární činnosti pro obyvatelstvo postižené krizovou situací

• zajištění týlového zázemí pro zasahující bezpečnostní sbory

• zajištění provozu účelového zařízení civilní ochrany města Nýřany (KDSKC) v době krizového stavu

• pomoc ČČK při plnění úkolů hromadného ošetřování obyvatelstva

• výdej potravin a pitné vody obyvatelstvu

• zprovoznění úkrytů pro obyvatelstvo

• označování nebezpečných oblastí

• zřízení a zajištění evakuačního střediska

• evakuace osob – plošná i objektová

Účelové zařízení civilní ochrany

Společenské a kulturní centrum v Nýřanech, je v krizových plánech města zaneseno jako účelové zařízení civilní ochrany. To znamená, že v případě mimořádné krizové situace je možné toto zařízení využít pro nouzové ubytování až 300 občanů. Zařízení je připraveno přijmout i evakuované obyvatelstvo z okolí Nýřan. Naposledy bylo využito při povodních v létě 2002, kdy hasiči a krizový štáb města Nýřany evakuovali do SKC 200 osob z “dolních ” Nýřan. V suterénních prostorech je možné ukrytí obyvatelstva.

skc2 skc1

Součástí zařízení je i Sklad civilní ochrany města. Ve skladu CO města je uložen především humanitární materiál, ale i vybavení na likvidaci povodní a záplav a protipožární vybavení na likvidaci větších požárů.

skladco1 skladco2 skladco3

sirena

Vyrozumívání obyvatelstva při nebezpečí

Poplachové sirény

K civilní ochraně obyvatelstva neodmyslitelně patří sirény. V našem městě se nachází 3 sirény, 1 pak v přilehlé obci Doubrava. Umístěny jsou na MěÚ Nýřany, bývalý areál Stavebních strojů, na místní požární zbrojnici a na požární zbrojnici v Doubravě.

sirena1 sirena3

sirena2 sirena4

Tóny sirén

Všeobecná výstraha

Při tomto poplachovém signálu je obyvatelstvo povinno sledovat všechny dostupné sdělovací prostředky, kde se dozví veškeré informace potřebné pro svoji osobní bezpečnost. V Nýřanech bude zpravidla po vyhlášení tohoto poplachu následovat hlášení v městském rozhlase nebo budou vypravena vozidla s reprodukovanou zprávou o radách pro obyvatelstvo. Tento signál je pokynem pro :

  • jednotku PO a CO města Nýřany, aby se dostavila na požární zbrojnici, kde obdrží další rozkazy týkající se mimořádné události
  • členy bezpečnostních komisí města a krizového štábu města, kdy musí zvýšit svojí pohotovost a vyčkat dalších rozkazů vedení města…délka signálu je 140 sekund kolísavého tónu sirény

Požární poplach

Slouží výhradně pro svolání jednotky požární ochrany města Nýřany. Požární poplach lze ve městě vyhlásit prostřednictvím poplachových sirén, městského rozhlasu a svolávacím zařízením Kango Plus. Při signálu požární poplach je každý člen JPO Nýřany povinen dostavit se na požární stanici a to v nejkratší možné době.Délka signálu je 60 sekund a to 25 s zapnuto, 10 s vypnuto, 25 s zapnuto.

Zkouška

Tento signál slouží výhradně pro zkoušku funkčnosti sirény a povádí se každou první středu v měsíci a to ve 12,00 hodin.Délka signálu je 140 s a je nepřerušovaný.