Hasiči Nýřany

Revize, kontroly, údržba hydrantů a požárních vodovodů

Zajistí dle ČSN 730873 :

kontroly hydrantů ( podzemních, nadzemních,nástěnných )

revize hydrantů a požárních vodovodů

údržbu hydrantů

zaměření GPS vodních zdrojů pro potřeby požárních řádů obcí a SPD HZS

.:: Hydranty nástěnné – revize a údržba ::.

– Umístění hydrantového systému. Zařízení musí být volně přístupné a nepoškozené.

– Návody k obsluze. Ty musí být jasné a čitelné

– Označení umístění hydrantu.

– Rovnoměrnost a dostatečnost průtoku vody

– Stav hadice, zaměřujeme se zejména na známky popraskání, pokroucení, opotřebení

– Správnost a pevnost hadicových úvazů a spon

– Funkčnost otáčení bubnu a hadice v obou směrech

– Rozsah a funkčnost výkyvu ramene u výkyvných navijáků. Výkyv by měl být 180°

– Správnou činnost samočinného uzavíracího ventilu

– Stav přívodního potrubí vody, zvláštní pozornost věnujeme jakýmkoli známkám poškození

– Známky poškození a otevíratelnost dvířek u skříně (je-li namontována)

– Použití správného typu proudnice a zda je proudnice snadno ovladatelná

– Funkce všech hadicových vodítek a následně zabezpečujeme jejich správné a pevné uchycení

– Provedení posledního testu maximální zátěže hadice. Všechny hadice se musí dle EN 671-1 nebo EN 671/2 každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak

.:: Hydranty podzemní a nadzemní – revize a údržba ::.

zkouška funkčnosti hydrantu, dostatečnost průtoku a tlaku vody

revize odběrného místa

zaměření odběrného místa GPS pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy

označení umístění hydrantu

vyčištění a odkalení odběrného místa

Ceník služeb vám zašleme na požádání

Kontakt: Sbor dobrovolných hasičů města Nýřany, Šůlova 1150, Nýřany 330 23,

č.t. 606406687, 606936420, e-mail: hasici.nyrany@seznam.cz